НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА КИБС 

10.03.2017

Давателот на доверливи услуги КИБС континуирано работи на подобрување на услугите и начинот на работење со своите корисници.

Со цел да го олесниме плаќањето за нашите услуги, овозможуваме:

1. Плаќање со платежна картичка на нашиот портал
2. Плаќање од трансакциска сметка користејќи го платежниот процесор Ki-Pay
3. Готовинско плаќање на POS терминал во регистрационата канцеларија на КИБС
4. Вирманско плаќање со налог во било која банка

Согласно вашите потреби изберете соодветен начин за плаќање.

За плаќање со картички прифаќаме:

 Прифатлив платежен процесор: