Поврзете ги електронските документи или трансакции со точно време

Услугата Momentum е процес на безбедно ставање и следење на модификацијата на датумот и времето врз еден документ. Доверливиот временски печат дава силен правен доказ дека содржината на електронскиот запис постоела во точно одредено време и не е променета од тој момент.

Дали моите документи се достапни за издавачот на временски печати?

Временскиот печат функционира на тој начин што се генерира електронски отпечаток (hash) од документот во компјутерот на клиентот. Овој електронски отпечаток се испраќа до издавачот на временскиот печати. Издавачот на временскиот печати неможе да ја дознае содржината на документот преку содржината на електронскиот отпечаток.

Ние ги исполнуваме следните безбедносни стандарди

  • RFC3161 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)
  • RFC3628 – Policy Requirements for TSA
  • ETSI TS 101 861 – Time stamping profile
  • ETSI TS 102 023 – Policy requirements for time-stamping authorities
Услуга Momentum Услугата се состои од креирање, проверка и прегледување на временските печати во читлив облик
Структура hash алгоритам и hash вредност на документот на кој е ставен или придружен временски печат
датум и координирано универзално време (UTC)
идентификатор на давателот на услугата Momentum
Примена при работа со документи кај правни лица
со документи кај јавна администрација
со документи кај физички лица
Користење со цел да се означат електронски документи, со што би се заштитиле од фалсификување
електронски документи испратени до канцелариите на јавната администрација
договори испратени во електронска форма до банки, осигурителни компании, партнерски компании, даватели на услуги
софтвер за заштита од фалсификување
Технички предуслови потребна е апликација која ќе генерира електронски отпечаток (hash) на документот кој треба да добие временски печат
   
Услуга Momentum Услугата се состои од креирање, проверка и прегледување на временските печати во читлив облик
Структура hash алгоритам и hash вредност на документот на кој е ставен или придружен временски печат
датум и координирано универзално време (UTC)
идентификатор на давателот на услугата Momentum
Примена при работа со документи кај правни лица
со документи кај јавна администрација
со документи кај физички лица
Користење со цел да се означат електронски документи, со што би се заштитиле од фалсификување
електронски документи испратени до канцелариите на јавната администрација
договори испратени во електронска форма до банки, осигурителни компании, партнерски компании, даватели на услуги
софтвер за заштита од фалсификување
Технички предуслови потребна е апликација која ќе генерира електронски отпечаток (hash) на документот кој треба да добие временски печат

Ценовник за услуга временски печат

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај