Верба K1
 • Цени на сертификати

 • Ценовник за Персонални сертификати
 • Ценовник за SSL сертификати
 • Ценовник на Сертификати за сервиси
 • Ценовник на дополнителни услуги
 • Начин на плаќање
 • Регистрациона канцеларија
 • Локални регистрациони канцеларии
 • Застапници

 • КИБС-ИС » Сертификати » Персонални сертификати » Верба К1

  Квалификуваниот сертификатот Верба® К1 е наменет за лично користење за приватни цели за Ваша доверлива и безбедна комуникација со или за безбеден пристап до сервиси и апликации на Интернет каде се бара дигитална идентификација со користење на електронски сертификат, како на пример електронско банкарство, електронска трговија или електронска администрација.

  Ви нудиме:
  интернационално прифатен сертификат потпишан од страна на VeriSign,
  генерирање на парот клучеви и сместување на сертификатот на дискот на Вашиот компјутер,
  сертификат со важност од 1 до 3 години,
  еднократно обновување на сертификатот,
  осигурување во противвредност на 50.000,00 евра, ако ние сме одговорни за Вашата штета,
  бесплатна замена на сертификатот во рок од 5 денa,
  бесплатно поништување на сертификатот.
  Проверуваме
  Ваш идентитет со  Ваше лично присутво во регистрационата канцеларија,
  Потребни документи
  формулар за регистрација,
  согласност за зачувување на копија од документ за идентификација на носителот на сертификатот,
  претплатнички договор,
  документ за лична идентификација на носителот на сертификатот (лична карта или пасош),
  Колку чини?
  Нов сертификат чини од 1.100,00 денари *.
  за дополнителни информации погледнете го ценовникот
  * ДДВ е вклучен во цената

  Нов
  Најди
  Поништи
  Обнови
  Обнови
  Инсталирај CA
  Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

  © 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.