KIBSca - Помош
КИБС-ИС » Помош
Поддржани интернет прелистувачи за користење на персоналните сертификати:
  • - Microsoft Internet Explorer 9 и понови верзии
  • - Mozilla Firefox 3.6 понови верзии
  • - Google Chrome

Поддржани оперативни системи за користење на персоналните сертификати:

  • - Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10

Поддржани PKI токени:
  • - Gemalto ID Prime .NET
  • - Gemalto ID Prime MD
  • - Gemalto Java

Софтвер за поддршка на PKI токени:
Минидрајвери за Gemalto ID Prime (.NET и MD) PKI токени:
(Минидрајверите се потребни за Internet Explorer)
PKCS#11 Библиотеки за Gemalto ID Prime (.NET и MD) PKI токени:
(Библиотеките се потребни за Mozilla Firefox, како и за веб сајтот на E-даноци: https://etax-fl.ujp.gov.mk/ )
Софтвер за работа со Gemalto Java PKI токен
(овој софтвер е потребен за Internet expolorer и за Mozilla Firefox)

Упатства
Верба К2 и Верба Про2 Сертификати

Верба К1 и Верба Про1 Сертификати

Примена на персонални сертификати

Најчести прашања

Поддршка за SSL сертификати
 
Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

© 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.